Image of teksthoved.gif


INSTRUMENTERNE


Image of flise1.gif
Image of moraflise.gif
Image of flise3.gif
Image of lireflise.gif
Image of flise5.gif
Image of saekflise.jpg


Til Forsiden   Mere INFO    Om Musikken   Om Instrumenterne   Interessante Links   Kontakt RANILD


Her er så lidt omtale af nogle af de instrumenter, som vi benytter os af. Fra link-siden kan turen gå videre til flere oplysninger om disse instrumenter.


Image of falsterpibe_red.jpg

Falsterpiben:
Rekonstruktion af en spillepibe fundet ved Holeby på Falster. Dateret til ca. år 1050. Det kan dreje sig om en melodipibe til en sækkepibe. Her har vi lavet den til en hornpibe.
Instrumentet er blevet til i samarbejde med Instrumentbygger Kaj Kok i Sørvad.

Image of herniglur_red.jpg

Herningluren:

Rekonstruktion af trælur fra Herning dateret til omkring år 400. Den spilles som et signalhorn.
Bygget af Kaj Kok, Sørvad.

Image of oksehorn_red.jpg

Kohornet:
Fra vikingetiden er fundet flere kohorn, hvori der er udformet et mundstykke, så det kan blæses på samme måde som et signalhorn uden fingerhuller. Der kan kun komme få toner ud af det, men hvilken kraft, de kommer med! Store horn fra okser og onyx brugt som rituelle musikinstrumenter kendes fra Biblen, særlig den vældige Shofar, som væltede Jerichos mure!


Top of page

Image of saekflise.jpg

"Svensk" sækkepibe:
Simple piber med enkelt rørblad. Deres oprindelse fortaber sig i historiens mørke, men fund ved Lund og på Falster tyder på, at allerede vikingerne kendte til lignende instrumenter.

Vores piber er bygget af Alban Faust.


Image of moraflise.gif

NØGLEHARPEN:
Vores instrument har to forbilleder. Dels den svenske "MORAHARPE" (som findes i Zornsamlingen i Mora og har inskriptionen 1526), dels nogle afbildinger i M. Praetorius Syntagma musici fra 1619. Rekonstruktionen er foretaget af Alban Faust. I Rynkeby Kirke på Fyn findes et kalkmaleri med en engel, som spiller nøgleharpe (ca. 1560). Det tidligste belæg i Skandinavien er en udskæring i Kättinge Kirke på Gotland fra c. 1350.


Image of flire.jpg

Drejeliren:
Oprindelsen ligger 800-1000 år tilbage. Den afbildede lire er en flamsk type.

Instrumentet er bygget af Daniel Rozda Perez, Castrillon (spanien)

På billedfrisen foroven ses en 1800-tals lire, som vi også anvender. Den er bygget af Jean-Claude Boudet, Jenzat.


Top of page

Image of french bagpipe 02.jpg

Fransk sækkepibe:
Som type formodentlig nyere end den svenske pibe. Den har et dobbelt rørblad som lydgiver, og tonen er kraftig og lidt skarp. Et udendørs instrument til processioner og markedsplads, sammen med skalmejer og slagtøj.
Vores instrument er bygget af den hollandske bygger Franz Hattink.


Image of shawns.jpg

Skalmejer:
Skalmejen spiller efter samme princip, som melodipiben i den franske sækkepibe. Vi har dem i flere tonarter, da deres toneområde kun er én, diatonisk oktav.

Instrumenterne er bygget af Friedrich Schlutter, Zella-Mehlis, Tyskland.


Image of trommer.jpg

Slagtøj:
Middelaldermusik gør brug af en dejlig masse slagtøj.
Her er lidt af det: Rammetromme, kedetromme og bjælder.
På musiksiden ses Arne med en selvbygget cylindertromme.


Top of page

Image of rebec.jpg

Rebec:
De første strygeinstrumenter kendes i Europa fra omkring år 800, hvor de kom ind i den vestlige musik via den Iberiske halvø. Rebec'en findes i mange udformninger med 3 eller flere strenge. Normalt udhules den i et stykke træ, men vores, som er bygget af Kaj Kok har lutbund opbygget af flere træstykker, hvilket giver en lidt fyldigere klang.Til Forsiden   Mere INFO    Om Musikken   Om Instrumenterne   Interessante Links   Kontakt RANILD